Runboard.com
You're welcome.

nguyenkhang

Last blog entries

2010 october

October 14, 2010 at 12:48pm

Yêu hay không yêu chỉ là một cử chỉ hay một hành động .
Có đôi khi tìnhyêu chỉ đuợc giữ trong lòng và không đuợc tỏ bày cùng ai .
Cuộc đời cũa tôi không còn bao nhiêu năm cũng sẽ đuợc vĩnh viễn bình yên một chốn ,
Mộ địa sau cùng rồi cũng theo cát bụi trở thành cát bụi ...

Comments loading...

For my friends

February 1, 2009 at 3:43am

All for you my friends .
Trong tình yêu tôi là nguời khờ dại ,tôi yêu không có biên giới ...
Tình tôi cho nguời tôi yêu là thứ tình si mê ....

Comments loading...

 

Archive

 

Miscellaneous info

User since

Apr 24, 2004 at 1:12pm

 

Bookmarks

Private
 

Last posts

Private
 

Friends

Friend list loading...
 

Live feed


Filter: nguyenkhang + friends Just nguyenkhang

Live feed loading...

 

Pictures

 

Go back

You are not logged in (login)