Runboard.com
You're welcome.

Wij Nederlanders

Follow Wij Nederlanders on Twitter

Last blog entries

Hoe het Joods/Christelijke geloof toch haar gelijk gaat krijgen.

February 16 at 9:55am

Ik grijp deze 'statement' puur uit de lucht gebaseerd op waarnemingen mijnerzijds en vooral gebaseerd op de nieuwsgaring welke tot mij komt middels de nodige RSS kanalen, nieuwsbrieven en een heilige overtuiging dat wij mensen, of je daar nou in gelooft of niet, toch afstammen van God en daardoor met bepaalde normen, waarden, fatsoensnormen en andere zaken zijn begenadigd. Die veel Joods/Christelijke mensen diep van binnen beseffen. Dat diep van binnen? Noem het maar de ziel. En uw zaligheid.

Hoe bezien? Nou, kijkt u eens gewoon om u heen, naar de wereld, en zie waar ontzaglijk veel ellende zich afspeelt of waar ellende ontstaat. En besef dan hoe goed we het eigenlijk hier hebben gehad tot op heden. Nu, dat zullen veel mensen beamen, zien we een kentering ontstaan. En nee, milieu, klimaat of andere gekte heeft daar niets mee te maken. Religie echter alles.

Regio's waar de islam van origine thuishoort laten een slachtveld zien. Een voortdurende, eeuwig durende lijkt wel, oorlog tussen stamhoofden, nomadenvolkeren, imams onderling en de onderdrukte volkeren in deze regio's.
Veel 'goedmenschen' spreken ter vergoelijking van het naar het westen halen van de 'slachtoffers' uit deze regio's, over een gematigde islam. Die bestaat niet. De islam vindt haar roots terug in de Koran. Hun geloofsboek, hun woord van Allah. En daarin staan zaken die voor niet moslims niet bepaald rooskleurig zijn. Tot de dood aan toe.
Buiten om oorlogen zien we in de islamitische regio's veel hongersnoden, ziektes, een geboortecijfer dat hoger ligt dan wat het land aan voedsel kan opbrengen, hebzucht, ontzaglijk veel buitensporige rijkdom met vlak daarnaast ultieme armoede.
Niet bepaald gezegende omstandigheden dus in de landen waar moslims de scepter zwaaien. Van enige democratie is geen sprake, pure onderdrukking. Die genereert in het uitblijven van goed en gedegen onderwijs waarbij de vrijheid van woord en geest voorop staan.

Vergelijk alleen dit eens met waar wij in Nederland/het Westen ooit stonden, een aantal jaren/decennia terug, en zie hoe wij die kant uit gaan draaien! Hoe ons onderwijs ook eenzijdiger wordt en de o zo belangrijke vrijheid van geest en woord ook hier steeds verdergaand ontnomen wordt. Ook ons onderwijs systeem gaat steeds meer richting indoctrinatie. Je kan daar niet jong genoeg mee beginnen. Ook de verarming is een feit. Naast aan de andere kant een enorme toename van bezit van van alles bij de rijken.

Verder zien wij ook hier steeds vaker natuurlijk verschijnselen ontstaan die niet bij Nederland horen. Ik beperk me even tot Nederland maar eigenlijk gaat het om een veel groter gebied!
Onder het mom van milieu en/of klimaatsverandering wordt enerzijds angst aangejaagd gebaseerd op leugens. Ronduit leugens. Geen foute aannames meer, als de wetenschappers een beetje gezond verstand hadden zochten ze door. Maar dat mag niet, de opdracht vanuit overheden is duidelijk "toon aan dat het klimaat verandert". Doe je dat niet dan mis je handenvol subsidies en je brood moet toch ergens vandaan komen.
Dat er ook hier veranderingen in de atmosfeer plaatsvinden is wel voor veel mensen acceptabel. Warmte en koude records die gebroken worden (zelfs als het KNMI jaren die warm/koud waren achterwege laat), stormen worden zwaarder, schade neemt toe (kan ook komen omdat we niet meer kunnen bouwen), enzovoorts.
Ook zien we bij de mensen een verandering. Mensen hebben een korter lontje, zijn heetgebakerd. Zelfs die nuchtere Nederlanders hebben daar last van. De jeugd verzet zich in toenemende mate tegenover de ouderen en ouderen worden ook door de politiek aangepakt. Jongeren ook maar die zien dat niet meer omdat ze middels opvoeding op zijn links en het verplichte linkse onderwijs volkomen geïndoctrineerd zijn. Roep klimaat en ze maken schunnig teksten op protestborden en lopen de school uit. Met veelal de docent voorop, nog veel erger geïndoctrineerd dan de leerlingen.

Maar ook ziektes, armoede, honger, het gemis van medische zorg, een dak boven het hoofd, gewoon gelukkig zijn en meer zaken, zijn niet bepaald vanzelfsprekend meer. Alles wat we aan verworvenheden hadden en wat we nog hebben is op een hellend vlak terecht gekomen. En glijd ook daadwerkelijk van ons vandaan. Wordt ons afgenomen. Afgenomen door een elite die zich laat leiden door nog hogere elites, voor velen de Nieuwe Wereld Orde (NWO) die middels organen als de UN/VN en NATO/OTAN de vrijheid van geest en woord overal aan het onderdrukken zijn. Die de armoedeval van andere landen misbruiken om ook de rijke westerse wereld op de knieën te krijgen. Ons dus te breken.

Organisaties als de NWO, VN, NATO, alle verdragen die daaraan vastzitten, alles wat ze doen maar ook alles wat ze laten, is erop gericht het westen te breken. Waarom?
Omdat wij door de eeuwen heen onszelf aan het verbeteren zijn geweest. Tot ergens zeg eind jaren 1960, misschien nog wat eerder zelfs.
Ergens daar is de invoering van onderwijs achteruitgang begonnen. En in de afgelopen 60-70 jaar is die achteruitgang in een sneltreinvaart door gedenderd. Als een trein die niet te stoppen is. Ook hier dood en verderf in de straten, honger, geen dak boven het hoofd, medische zorg die terug rent, alles wordt gillend duurder en wat je ervoor terugkrijgt is nog niet een tiende waard van wat geleverd wordt. Tot op alle ministeries aan toe zien we de domheid tot ongekende proporties toenemen. Dat leidt tot grove fouten, enorme kostenstijgingen, enzovoorts.

Zo besloten onze politici dat wij maar eens lid moesten worden van een Europese Unie (EU). En wat een goeds heeft dat ons gebracht zeg (NOT).
Maar ook handelsverdragen die erdoor gedrukt worden, waarbij gewaarschuwd wordt voor voedselveiligheid bijvoorbeeld, het onbetaalbaar worden/maken van drinkwater, de tekorten aan medicijnen, het opzetten van hele bevolkingsgroepen tegen elkaar, ook in Nederland. Jong en oud bijvoorbeeld die door de overheid tegen elkaar worden uitgespeeld en waar bijvoorbeeld ook vakbonden dankbaar misbruik van maken. De lijst is in de afgelopen 70 jaar ongelooflijk lang geworden en groeit nog met de dag. De ene lompe beslissing na de andere wordt ons toebedeeld.
En wat doen wij eraan? Niets. We hopen dat vanuit de verrotte politiek de oplossing komt. Nou, to the point nu, vergeet dat maar! De oplossing komt NOOIT vanuit datgene dat aan de wieg staat van alle problemen.

De politiek zal ons volkomen ten gronde richten. Willens en wetens. Regering en oppositie gezamenlijk. Hand in hand.
En qua verzet hebben wij het nakijken. Zie Frankrijk maar.
En de ellende komt in steeds grotere porties in steeds sneller opeenvolgende tijdsbestekken. De ene ellende lijkt nog niet bezworen of we rollen de volgende al in.

Zet de wereldwijde afname van menselijkheid door de eeuwen heen nu eens naast het geschiedenisboek dat velen de Bijbel noemen? Er zitten zo ongelooflijk veel raakvlakken tussen. Zoveel momenten in de tijd waarop in de Bijbel op voorhand zaken voorspelt waren. En dat gebeurd nog steeds.
Dat wij de Bijbel, religie, God en meer afzweren is de invloed van de duivel. Die we ook een bestaan ontkennen. 'Een weldenkend mens weet dat religie de grootste leugen is' heb ik wel eens horen zeggen. En ook dat staat letterlijk in de Bijbel. Dat wij ons zullen afkeren van onze Schepper. Dus zorgt de duivel ervoor dat we erin gaan geloven dat we van apen afstammen. Tja, de keuze zou niet moeilijk moeten zijn, afstammen van de apen of van God?! Ik kies voor de laatste. Houdt niet in dat ik apen zeer intelligente dieren vindt en ook leuk en amusant vindt om te zien. Maar als ik kan kiezen tussen van hen afstammen of goddelijke roots te hebben....dan weet ik het wel.

Het vraagt lef tegenwoordig om uit te spreken dat je in God gelooft. God onderdrukt volgens velen van u alles en iedereen. Als God werkelijk zo goed is dan zou hij al die ellende niet laten gebeuren zeggen sommige mensen dan. Maar die ellende veroorzaken wijzelf. Door ten strijde te trekken tegen elkaar, de planeet te verwoesten, door ons steeds verder van Hem af te keren.
Dat dit voorspelt is, dat ook de duivel zijn kans zal zien en pakken om zoveel mogelijk zieltjes voor zijn inferno te verkrijgen, dat willen we niet weten. Maar een diep geworteld, in de ziel opgenomen waarheid, maakt dat we toch, iedereen, in tijde van levensnood of andere momenten die er werkelijk toe doen, ons allemaal wel eens tot Hem richten. Ook al is het alleen maar door Godslasterlijke taal uit te slaan.

Wij halen zaken onze samenleving binnen die hier niet thuis horen. Daarmee verlagen wij ons tot een niveau waarbij de duivel loopt te watertanden. Eindelijk gaat dat westers bastion van religieuze verlichting ook om, valt het ten prooi aan de eeuwig durende strijd tussen het goed en het kwaad.
En keren we ons ook massaal af van het volk van God, de Joden. En ja, die krijgen enorm op hun falie. Al eeuwen. Maar dan hadden ze ook maar niet zich moeten afkeren van het Woord. Hadden ze het gouden kalf maar niet moeten maken en moeten gaan aanbidden. Evenals zovele andere religies die zich richten tot beelden, beeltenissen of wat meer mogelijk is om hun god zichtbaar te maken.
Als wij God zouden kunnen zien zou dit ook het einde betekenen van dat wat ons tot ons maakt. Onze ziel zou vernietigd worden. Wij zijn door de eeuwen heen zo onheilig geworden dat we ons niet meer in het aangezicht van God mogen vertonen. Daarom dat Hij Jezus Christus zond. Zijn enig geboren zoon. Met de opdracht om voor ons te sterven. Om zo onze zonden weg te nemen en nog een beetje van de ons ooit toebedeelde heiligheid te behouden. Om ons een pad te blijven bieden naar het Hiernamaals. Om daar een eeuwigheid te leven. Verlost van alles wat we nu zouden moeten verafschuwen. Maar waar we ons in een kort tijdsbestek, zo'n 70-80 levensjaren gemiddeld, volkomen van afkeren om die eeuwigheid van rust en geluk vooral niet te krijgen.
Het is maar een keuze. Maar wel een onomkeerbare!
En nee, niemand op deze aarde kan u wegen. Of voor te zwaar of te licht verklaren. Laat dat oordeel niet over aan een onrechtvaardige! U zal worden gewogen. Ooit. Maar dan door Hem die de rechtvaardigheid zelve is. U wilt toch niet veroordeeld worden door zo'n D66 rechter? Of gewogen worden door iemand van GroenLinks? Of enig ander politiek links 'wonder'?
Allemaal duivels die hele groepen met mensen als onmenselijk verklaren. Dus ja, politiek is des duivels. Zeker de politiek van nu. Waarbij ook partijen betrokken zijn die zeggen Christelijk te zijn. Juist die zouden beter moeten weten. Maar als je dan kijkt naar hoe de hoogste geestelijk vertegenwoordiger op aarde zich gedraagt door zich politiek bezig te gaan houden met de kwaadaardige der wereld die homo's van daken gooien en vrouwen mishandelen? De duivel maakt vorderingen, is doorgedrongen tot binnen de muren van het Vaticaan. Kerken en andere geloofshuizen had hij al in zijn bezit. Denkt u maar aan het grootschalige kindermisbruik dat plaats heeft gevonden binnen de katholieke kerk. Internaten. En is dit nu werkelijk achter de rug??

Wij mensen hebben altijd een keuze. Uiteindelijk tussen goed en kwaad. En oordeel daarbij slechts over uzelf, niet over anderen. Waarom een ander is wie hij/zij is, is veelal niet bekend. Het is vaak raden naar waarom iemand zo geworden is. Maar zonder een oordeel te vellen of mensen in een hoek te zetten, de huidige manier waarop de samenleving omgaat met bijvoorbeeld homofilie, gendervraagstuk, hoe mannen op vrouwen willen gaan lijken nadat al decennia vrouwen steeds meer mannelijk willen zijn.....het deugt niet. Het zijn ook weer keuzes. Geboren in een verkeert lichaam....ik weet zelf niet of het überhaupt kan. En daarom oordeel ik niet. Een mens is een mens. Kijk ik echter naar het Woord dan zou het fout zijn. Maar wie ben ik, vervult met mijn eigen fouten, om over een ander te oordelen?
En juist dat doen zovelen. Vooral, politiek bezien, op links dagelijks. En na het oordelen verklaren ze je ook nog eens tot 'ongewenst' en mogen ze je kennelijk op basis van politieke voorkeur voor van alles uitmaken tot in elkaar slaan?
De foute mensen dus die diegene die minder fout zijn be- en veroordelen? Het kan altijd nog gekker denk ik dan maar. En de manier waarop? Met de grofste woorden, de verschrikkelijkste ziektes toewensend, het ziekste van het ziekste geweld toepassend al naar gelang wat ze op dat moment durven en wat ze het beste past.
Waar haalt links het recht vandaan om over heel de wereld te mogen oordelen. Wie goed of wie kwaad is? Alleen het kwaad zou zover durven gaan. In de wetenschap gesteund te worden door de duivel. Vandaar ook de aanvallen vanuit die hoek op een land als Israël. Waar het volk van God toch echt woont. En wat een bittere pil is voor allen die de zijde van Satan hebben gekozen. Een pil die ze maar niet weggeslikt krijgen. Tot dat we de Goddelijke interventie gaan krijgen. Tot God ingrijpt dus. Als Jezus terugkeert en recht zal doen gelden. Pas dan en geen seconde eerder, zal geoordeeld en veroordeelt worden. Maar dan niet meer naar menselijke wetten of maatstaven. Dan aan de hand van datgene dat iedereen in het diepste van zijn eigen diepte weet. De ziel verraad u namelijk niet. Uw ziel ook niet. U maakt keuzes op twee manieren. Met het hoofd of het hart. Soms met beide. Eerste keuzes zijn vaak vanuit het hart. Dan nemen de hersens het vaak over. En draait u de keuze die u eerst maakte bij. En dan wordt pas duidelijk en voelbaar welke consequenties dat 'terugkeren' na overdacht te hebben met zich meebrengt.

Die keuze, dat moment waarop we invloed op onszelf en vaak ook op onze omgeving hebben, die keuze is alles bepalend en van zeer grote invloed. Iedere keuze. Want is juist de mogelijkheid die we hebben gekregen OM TE KIEZEN die ons onderscheid van alles en iedereen op deze aarde. Het maakt ons zelfs 'groter' dan vele engelen die die keuzevrijheid niet kennen. En waarom dus de duivel zo strontjaloers op ons is dat hem er alles aan gelegen is om datgene wat God het meest dierbaar is, te vernietigen. Zelfs de wetenschap dat hijzelf, Satan, het onderspit zal delven uiteindelijk, doet hem niet brengen tot een punt van heroverweging. Zo sterk is de jaloezie naar ons en de haat naar ook zijn Vader!
En zie hoeveel 'leiders' heden ten dage op aarde bij een zelfde soort van keuzes ook, tegen beter weten in, dezelfde fouten maken. Dan buiten jaloezie of haat ook vaak wegens hebzucht. Duivelse pilaren waarop Hades zijn onderwereld heeft gebouwd. Wat hij nu poogt op aarde te stichten als zijn rijk. Eeuwig duister, donker, heet of koud, zonder een spoortje van goddelijke verlichting. Want dat is voor mij het verschil tussen Hemel en hel.
In de hel is geen spoortje van liefde of licht van God of Jezus meer terug te vinden. Overgeleverd aan de angsten die je nu al achtervolgen, zul je deze angsten in veel heviger mate blijven herleven. Tot in de eeuwigheid.
En maakt u vooral uw eigen beeld van de hel! Als het maar afschrikwekkend genoeg is om op uw schreden terug te keren naar het pad dat God voor ons allemaal heeft klaar gelegd.
De uitgereikte hand is daar. U hoeft hem alleen maar aan te nemen.
Nu niet? Dan een andere keer. U weet wie Hij is! Tenzij u zich nooit meer afvraagt of dat wat u anderen aandoet wel kan. Als u dus gewetenloos bent. Mensen, dieren, planeet krenkt en kwaad aan doet omdat u daar uw genot in vindt. Dan, dat hoop ik oprecht, is er denk ik geen kans meer voor u.
Hoewel, ik ben God niet dus niet oneindig goed. De vergevingsgezindheid van God is onmetelijk.

Heel veel langer geworden dan ik wilde. Van het Forum, waar ik begon, dan ook naar de blog verhuist met dit stuk. Want op het Forum zit een grens bij 1000 woorden. Dit is iets meer geworden.
Of u tot hier komt met lezen is geheel aan u. Als u dit leest dan dank ik u hartelijk voor uw volharding. En ik hoop dat u hierdoor religie toch anders gaat zien als u zichzelf eigenlijk altijd ziet als een ongelovig persoon. Een keuze overigens die ik ook zal blijven respecteren. Waarbij ik de hoop uitspreekt dat u mijn keuze blijft respecteren. En waarbij we eigenlijk maar moeten afspreken dat religie iets is dat je raakt of niet. En waarover beter niet gesproken moet worden tussen wel en niet gelovigen. Dat bewijst de wereldgeschiedenis maar al te vaak. Dat mond te vaak uit in ruzie. Oorlogen zelfs.

Wat wel blijft staan denk ik, is dat wij in de westerse samenlevingen, ons kunnen bogen op minder fout te zijn dan in vele andere samenlevingen op de wereld. Minder fout, niet perse beter. Maar de afstand tot God is toch vaak wat kleiner lijkt mij dan in gebieden waar men homo's van daken gooit, enzovoorts. Dat is allemaal al gezegd eerder. Helaas is de constatering wel dat we ook steeds verder afzakken naar een niveau waar we ons een 1500 jaar geleden bevonden. Het niveau waar een islam ongeveer zit in de tijd. En een niveau waar we niet naar terug zouden moeten willen keren!
Maar duivelse invloeden maken dat het anders zal lopen. En wie kan de duivel stoppen!?
Wij mensen niet. Niet meer. Alles wat we doen om hem te stoppen is slechts uitstel van executie.
Helaas.

Comments loading...

Wij Nederlanders

February 8 at 12:54pm

In onze parlementaire democratie, alleen democratisch in woorden, wordt ons als volgt nogal eens e.e.a. in de mond gelegd door politieke partijen.
Samen met de media weet de politiek heel Nederland, een te groot deel in ieder geval, continu op het verkeerde been te zetten dan wel veel mensen af te leiden van dat wat werkelijk speelt.
Zeer velen hebben de veronderstelling te weten wat er speelt, de 'tekenen des tijds' te kunnen lezen. En dat ze deze ook begrijpen.
Het delen hiervan middels sociale media is al net zo democratisch als onze parlementaire 'democratie'. Van verdwenen berichten, wegvallende volgers, digitale detentie tot aan afgesloten accounts, het lijkt er allemaal bij te horen.
Daar is een einde aan te maken, immers de grote sociale media platforms zijn ook verdienmodellen voor een aantal mensen tot grote groepen mensen.
Of dat gaat middels reclames die je om de oren vliegen of het verkopen van uw gegevens zoals e-mailadressen en andere toch persoonlijke zaken.

Dit heeft niet nodig. Niet nog langer in ieder geval.
Stoppen met sociale media zou het meest mooie zijn. Weg met deze influencers die u een bepaalde kant uit pogen te sturen. Alles op een vrij toegankelijk Forum zetten wat u wilt delen of waar u vragen over heeft, waar we met miljoenen Nederlanders gebruik van kunnen maken....
Om op die wijze ons te groeperen, ons sterk te maken en vanuit onze gezamenlijke kracht en macht een weerwoord te kunnen gaan bieden aan de politieke elite welke multinationals, NWO en VN dienen. En nog veel meer natuurlijk. Alles behalve ons Nederlanders.

Geen nieuwe politieke partij. Die zijn er genoeg. En die moeten/mogen zich allemaal onderwerpen aan de elitaire spelregels die vastgelegd zijn in wetgeving en bij de Kiesraad. U wilt mee spelen op het politieke speelveld? Dan wel volgens de door de elite opgestelde spelregels.
En dan nog, middels cordon sanitair, het negeren van de stem van ons als volk en het verkopen van leugens, listen en/of het manipuleren van stemuitslagen nu al decennia lang de democratische meerderheid weten te negeren.

Dit moet en kan stoppen!
Daar bent u voor nodig. Met een gratis account op het nog te maken Forum. Wij Nederlanders moeten van ons laten horen. We zijn niet de makke schapen die de politiek meent dat we zijn. We laten ons niet langer negeren, we gaan terugslaan. Massaal! Vreedzaam als het kan, met demonstraties en stakingen als het moet. Overigens, dat zijn ook democratische rechten!
Daar hoeft een D66 rechter niet eerst toestemming voor te geven.

Bouwt u mee? Hou dan op Twitter e.e.a. in de gaten. Het Forum wordt opgebouwd as we speak en dat kan even duren. Hoewel...het begin ligt er al.
Laten we ons nog langer politiek de mond snoeren? Of gaan we vanuit onszelf, dus niet middels een aan de Kieswet gebonden politieke partij, een tegengeluid laten horen aan de Europese Unie getrouwe politiek in Den Haag?!

U bent van harte welkom zodra het Forum vertaalt is en gaat draaien.
Rob de 2e Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info
likes it.

Comments loading...

 

Miscellaneous info

User since

Feb 8 at 12:37pm

 

Bookmarks

Private
 

Last posts

Re:, Jun 17 at 12:29pm

Re:, Jun 14 at 3:00pm

Re: New members don't get email, Jun 14 at 1:55pm

Re:, Jun 14 at 11:38am

New member don't get email, Jun 14 at 7:50am

 

Friends

Friend list loading...
 

Live feed


Filter: Wij Nederlanders + friends Just Wij Nederlanders

Live feed loading...

 

Pictures

 

Go back

You are not logged in (login)